Panerola negra o oriental

Blatta orientalis

La panerola negra o oriental (Blatta orientalis) és probablement l’espècie de panerola més comuna al Bages actualment. Té el cos ovalat, deprimit o aplanat, els adults d’uns 2,5 cm de longitud i les nimfes de les diferents fases menor. Es distingeix d’altres paneroles pel seu color marró fosc, quasi negre, amb reflexos caoba o vermellosos. Les paneroles pertanyen a l’ordre d’insectes Dictiòpters com els pregadeus, no són per res escarabats.

Les paneroles negres tenen el cap petit, el tòrax cobert per un pronot llis de formes arrodonides i un abdomen gran. Les ales dels mascles tapen només 2/3 de l’abdomen, mentre que les de les femelles són encara més curtes, vestigials. Elles mostren la segmentació de tot l’abdomen. Les potes són relativament llargues i porten espines eriçades. Al cap hi ha un parell d’antenes llargues i fines fetes de moltíssims segments petits, i a la punta de l’abdomen un parell de cercs com banyetes.
A la imatge 1ª, els 2 exemplars situats més a l’esquerra són femelles, els 3 restants mascles que s’identifiquen per les ales més llargues. Les imatges 2ª, 3ª, 4ª i 5ª mostren femelles amb les seves característiques ales vestigials; a les imatges 2ª, 3ª i 4ª en visió dorsal i a la 5ª ventral.

Les femelles dipositen a terra una ooteca allargada, de color crema, que conté 12-16 ous. Sovint es veuen femelles amb una part de l’ooteca despuntant de l’extrem de l’abdomen perquè tarden a alliberar-la. Les paneroles negres són molt prolífiques, per tant són propenses a esdevenir plagues; una femella pot fabricar 15 ooteques durant la seva vida. L’eclosió dels ous sol ser 8 setmanes després de la posta. Les nimfes són semblants als adults, però han de passar per successives mudes abans d’arribar a la mida dels adults.

Les ales no els serveixen per volar. Les paneroles negres tampoc són bones grimpadores. Viuen als soterranis humits, calents i foscos des d’on puguin fer incursions nocturnes a buscar aliment. Són omnívores, mengen pràcticament de tot. Els aliments atacats per paneroles es fan malbé ràpidament pels microorganismes que aquestes escampen. També poden trobar-se paneroles negres als desaigües i ocasionalment als sistemes de ventilació d’edificis. Les paneroles provoquen als humans, de manera molt unànime, sensació de fàstic i rebuig perquè instintivament les associem amb espais humits, mal ventilats i insalubres i amb la degradació d’aliments emmagatzemats. Es combaten les paneroles mitjançant insecticides en pols.

[fotos Jordi Badia]