Pollancró

Agrocybe aegerita (= A.cylindracea)

El pollancró (Agrocybe aegerita [= A.cylindracea]) és un bolet que surt en flotes de les soques velles o mortes de pollancres i, en general, de qualsevol arbre del gènere Populus, incloent els híbrids utilitzats en plantacions o en jardineria.

Té un barret hemisfèric de color bru fosc llis i un peu cilíndric blanc, relativament llarg i gruixut, amb un anell situat molt amunt. Les làmines també són blanques. A mesura que es fa gran, el barret s’aplana i perd intensitat de color, a la vegada que el blanc del peu i de les làmines s’embruta. Si s’asseca, com als exemplars de la foto 2ª, el barret s’esquerda i mostra la carn blanca.

El pollancró apareix una setmana o 10 dies després de pluges intenses, no només a la tardor, de manera que sol fer diverses fructificacions durant l’any. A més de trobar-se espontani, el pollancró es cultiva. És un bon comestible, tot i que amb poca tradició entre els boletaires catalans.

Cal no confondre el pollancró amb el pollancró escamós (Pholiota populnea) que té la cutícula del barret blanquinosa i plena d’escames blanques o de color rovell. Ambdós bolets pertanyen a la família estrofariàcies i creixen sobre troncs de pollancre, però mentre que el pollancró és comestible apreciat, el pollancró escamós no ho és.

[fotos Montserrat Porta i Jordi Badia]