Tallarol de casquet

Sylvia atricapilla

El tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) és un moixó de colors discrets beig i marró clar que es troba al bosc, a les bardisses i als parcs. El mascle, a les fotos 1ª, 2ª i 3ª, té realment un casquet negre ben delimitat, mentre que la femella, a les fotos 4ª, 5ª i 6ª, només té un to marró més fosc al plomatge del damunt del cap.

Durant els mesos d’hivern, la població de tallarol de casquet a les planes queda reforçada per l’arribada dels exemplars que han niat en zones més fredes.

S’alimenta de fruits, com els de les troanes i les heures, però també d’insectes. A la galeria inferior, la seqüència d’un tallarol de casquet mascle alimentant-se de fruits de grèvol a l’hivern.

[fotos Jordi Badia]