Tallarol de casquet

Sylvia atricapilla

El tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) és un moixó de colors discrets beig i marró clar que es troba al bosc, a les bardisses i als parcs. El mascle, a les fotos 1ª, 2ª i 3ª, té realment un casquet negre ben delimitat, mentre que la femella, a les foto 4ª i 5ª, només té un to marró més fosc al plomatge del damunt del cap.

Durant els mesos d’hivern, la població de tallarol de casquet a les planes queda reforçada per l’arribada dels exemplars que han niat en zones més fredes.

S’alimenta de fruits, com els de les troanes i les heures, però també d’insectes.

Vegeu també les espècies properes, la tallareta vulgar (S.communis), el tallarol de garriga (S.cantillans) i el tallarol capnegre (S.melanocephala).

[fotos Jordi Badia]