Teixidor

Remiz pendulinus

El teixidor (Remiz pendulinus) és un ocell insectívor que es troba principalment prop dels cursos mitjans i baixos dels rius. També és habitual en vores arbrades de canals de reg, sobretot en llocs com el pla de Lleida. Utilitza les branques primes dels arbres de ribera per penjar-hi un niu extraordinari en forma de bossa flonja i resistent, amb un túnel d’entrada. Aquest niu el teixeix amb llavors filamentoses de diversos arbres i arbustos de ribera de la família de les salicàcies (àlbers, pollancres…).

És l’únic representant a Europa (i el de distribució més àmplia al món) de les 13 espècies que té la família dels remícids, moltes de les quals teixeixen nius en bossa.

A Catalunya, la majoria de teixidors són residents, però a l’hivern també n’hi ha que provenen de zones més septentrionals. Emet un característic reclam fi i xiuxiuejant. Al Bages, és un reproductor escàs.

[foto Oriol Oms]