Tetraneura nigriabdominalis

Homòpters - Pemphigidae

El pugó Tetraneura nigriabdominalis, un insecte de l’ordre homòpters, ocasiona un cecidi vistós a la cara superior de les fulles dels oms (Ulmus minor). El cecidi és una banya o ampolleta d’1 cm o més d’alçada, tancada en un peduncle estret per on s’insereix damunt la fulla. Apareix a la primavera i dura fins avançada la tardor. Comença de color verd, però amb el temps es torna vermell pàl·lid. A més, les fulles afectades perden color. Aquest cecidi no és rar entre els oms dels Bages. Els exemplars d’om que el pateixen solen estar-ne molt infectats, per la qual cosa el perjudici que els causa és notable.

Tetraneura nigriabodminalis és un pugó de la família Pemphigidae, a la qual pertanyen també T.caerulescens, que causa a l’om un cecidi del mateix color però més voluminós, Tetraneura ulmi que provoca cecidis més verds, globosos i llisos a l’anvers de les fulles dels oms, i Baizongia pistaciae (= Pemphigus cornicularius), que provoca les grans banyes a la noguerola (Pistacia terebinthus).

[fotos Jordi Badia]