Viola silvestre

Viola sylvestris

La viola silvestre (Viola sylvestris) és una de les espècies de violes boscanes comunes al Bages. Es caracteritza per fer tiges -és a dir, no totes les fulles neixen d’una roseta basal- d’on surten fulles amb el pecíol llarg i el limbe en forma de cor amb el marge fistonat. Allà on els pecíols s’insereixen a la tija, hi ha estípules estretes i de marge fimbriat (foto 5ª i 6ª), que permeten reconèixer V.sylvestris i diferenciar-la de V.willkommii que les té més amples i quasi enteres.

A la comarca de Bages, V.sylvestris és més freqüent a la meitat oriental, més humida, on viu als boscos frescals, principalment rouredes i omedes.

[fotos Forenci Vallès (1ª i 2ª), Jordi Badia (3ª, 4ª i 6ª), Efrem Batriu (5ª) i Marta Queralt López Salvans (7ª)]