Viola vinosa, viola de Willkomm

Viola willkommii


La viola de Willkomm o viola vinosa (Viola willkommii) és una violeta boscana que a primer cop d’ull es confon amb V.alba ssp.dehnhardtii, amb V.hirta o amb V.suavis ssp.catalonica i, sobretot, amb V.sylvestris. Fa, com V.sylvestris, tiges de les quals surten fulles i peduncles florals.
Les fulles són característiques de viola, amb un pecíol llarg i limbe en forma de cor, de fins a 5 cm, amb el marge fistonat. Al punt d’inserció de les fulles hi ha estípules grans, amples, lanceolades i quasi enteres (foto 3ª), que permeten distingir la viola de Willkomm de la viola silvestre (V.sylvestris) que té les estípules fimbriades. La flor és de color violeta una mica granatós, d’aquí el nom pseudo-popular de violeta vinosa.
La viola de Willkomm floreix entre els mesos de març i juny.
El botànic alemany Willkomm descobrí aquesta espècie de viola al s.XIX al massís de Montserrat. V.willkommii viu a les rouredes i a les pinedes de pinassa i pi roig. És una espècie endèmica de la península Ibèrica, restringida a l’àrea submediterrània de Catalunya i del País Valencià, amb algunes localitats a l’Aragó.

[fotos Jordi Badia]