Xanthoria calcicola

Xanthoria calcicola

Xanthoria calcicola és un liquen foliaci que creix formant cercles d’uns 10 cm de diàmetre a les roques calcícoles sobre les quals destaca pel color taronja viu com el de les típiques bombones de butà, d’una intensitat entre la de X.parietina, més groguenc i que es troba preferentment a les escorces d’arbres, i la de X.elegans, més intens encara, de tal·lus menor i que creix sobre roques a major altitud o latitud que les possibles a la comarca de Bages. El solapament de diversos exemplars de Xanthoria calcicola arriba a pintar un paisatge rocós.

Els tal·lus de Xanthoria calcícola estan poc adherits a la roca. Al contrari que X.parietina, X.calcicola no sol tenir apotecis al centre del tal·lus ni enlloc. Els lòbuls de la vora amples i arrodonits diferencien X.calcicola de X.elegans que els té estrets i allargats. Encara del mateix to taronja es coneix X.aureola, propi dels penya-segats del litoral, pràcticament indistingible de X.calcicola. L’opinió dominant actual és que la majoria d’individus classificats tradicionalment com a X.aureola són realment X.calcicola, exceptuant una varietat que sí que mereix ser individualitzada a nivell d’espècie com a X.aureola.

X.calcícola viu des del nivell del mar fins a la muntanya mitjana en àrees mediterrànies, sobre calcàries i conglomerats calcaris, però no en exclusiva; se’l troba també damunt de teules, formigó o roques silícies bàsiques. Suporta bé la insolació i la nitrificació per excrements d’ocells. Les imatges són obtingudes al Montcau.

[fotos Jordi Badia]