Altiplà de Les Tàpies (Calders)

L’altiplà de Les Tàpies està situat al nord de la carretera N-141-c entre Navarcles i Calders, a uns 400 metres d’altitud, sostingut per un estrat potent i dur de calcària d’origen coral·lí, molt fossilífer. L’ocupen camps de conreu extensos governats pels grans masos disseminats –el de Les Tàpies que dóna nom a la contrada i que mostra la imatge, Les Quingles, el Forn de Calç, el Canadell, Torrecabota…- i relligats per una xarxa de boscos de bon transitar, entre els quals la roureda de Les Tàpies, un rodal de roures vells. Els cereals i la colza hi són els cultius extensius més habituals, en detriment d’altres –vinya, ametller, olivera…- més intensius en mà d’obra o més sensibles al fred.
En general, l’altiplà mostra un lleuger pendent cap a l’oest, la direcció que pren el torrent de Les Tàpies que el talla sobtadament a l’indret de la font de Les Tàpies i el drena cap a la riera Gavarresa.
L’altiplà de Les Tàpies pertany al municipi de Calders, en conseqüència és administrativament a la comarca del Moianès, tot i que biogeogràficament fa la transició entre el Moianès i el Bages.

[foto Jordi Badia]