Torrent de Les Tàpies (Calders)

El torrent de Les Tàpies neix a La Guàrdia de Calders, baixa per l’altiplà de Les Tàpies, salta a la font de Les Tàpies i arriba a la riera Gavarresa entre Artés i el Pont de Cabrianes. Durant el seu recorregut fins al salt i la font de Les Tàpies circula per un estrat potent i dur de calcària d’origen coral·lí que crea bellesa pels salts i les cubetes arrodonides que l’aigua hi modela a la superfície i confusió perquè a trams part de l’aigua s’infiltra cap a estrets canals càrstics i ressorgeix més enllà.
A l’indret de la Font de Les Tàpies, l’aigua que a uns centenars de metres amunt s’havia infiltrat des del fons d’un toll del torrent –en un aiguallut-, brolla a la font –en un güell-, just al contacte entre la base de l’estrat de calcària i el sostre de l’estrat de margues impermeables que hi ha a sota, i es retroba amb l’aigua que, havent circulat per la superfície, salta espectacularment des de dalt del penya-segat.
Les imatges, preses al mateix dia en trams propers, mostren el torrent de Les Tàpies sobre la roca calcària, abans de la Font de Les Tàpies; a la 1ª amb el cabal íntegre, a la 2ª minvat després d’haver estat en part engolit en un toll.

[fotos Montserrat Porta (1ª) i Jordi Badia (2ª)]