Aiguamoll dels Tres Salts (Talamanca)

L’aiguamoll dels Tres Salts està situat a l’esquerra del riu Llobregat, prop de la Casa de les Tines i a només un centenar de metres riu avall del pas dels Tres Salts, en terme de Talamanca. Ocupa l’espai buidat per una gravera que va explotar els còdols de la terrassa fluvial. L’aiguamoll queda a més alçada que el riu, de manera que la seva aigua no és provinent del freàtic del riu ni tampoc de cap torrent, sinó que és aigua ben neta recollida de la pluja i de l’aqüífer de la part de terrassa fluvial que queda.
La làmina d’aigua és poc fonda, d’un o dos pams, però extensa. A la major part de la superfície coberta d’aigua creixen el canyís (Phragmites australis) i la jonquina (Juncus inflexus), aquesta darrera de port molt menor.
No s’ha vist, per ara, que hi hagi arribat el cranc de riu americà (Procambarus clarkii) quan, en canvi, és molt abundós al canal de la CAME i a la font del Soroll, al vessant de la dreta del riu. L’absència de peixos i de cranc de riu americà converteix l’aiguamoll dels Tres Salts en un punt de cria idoni pels amfibis.
A finals de desembre del 2018, quan la foto fou obtinguda, l’aiguamoll dels Tres Salts acollia un nombrós estol de repicatalons (Emberiza schoeniclus) hivernants. [foto Jordi Badia]