El Llobregat a la Corbatera (Sallent)

Imatges del riu Llobregat represat a la zona humida de la Corbatera (Sallent), la 1ª en visió d’estiu a finals de la dècada del 1990-2000, la 2ª en aspecte hivernal al 2014.

La zona humida de La Corbatera ocupa la plana al·luvial del Llobregat des de Cabrianes fins al Pont de Cabrianes, englobant la confluència de la riera Gavarresa. El terreny pertany al municipi de Sallent, amb fragments perifèrics menors d’Artés, Calders i Navarcles.

La vall del Llobregat, més ampla a aquest tram que a qualsevol altre del seu curs mitjà pel Bages, facilita l’extensió de la zona humida. El riu és una ruta migratòria preferent per les aus, que aprofiten les condicions naturals de La Corbatera per fer parada. La Corbatera és una extensa àrea reconeguda pels ornitòlegs com a lloc d’observació d’ocells, tant per la diversitat d’espècies associades a hàbitats diferents –canyissars, codolars, bosc de ribera, riu, prats humits, conreus…- com per la variació estacional, la presència esporàdica d’espècies poc freqüents o l’elevada densitat de les poblacions d’altres més comunes. El bernat pescaire (Ardea cinerea) ha iniciat una colònia de cria als pollancres entre l’estany de La Corbatera i el riu Llobregat.

Entre els anys 1994 i 1997 es van realitzar a La Corbatera les feines principals de restauració ecològica, entre les quals la neteja general, la construcció de l’estany de la Corbatera i la plantació d’arbres de ribera en parcel·les desforestades. La delegació del Bages de la ICHN va participar-hi. Als anys 2009 i 2010 s’hi ha fet dos estanys més, menors, els de La Sala, prop de la confluència del torrent de la Sala al Llobregat. Però en sentit negatiu cal lamentar els tres vessaments de salmorra del col·lector dels anys 2008 i 2009 que van matar arbres de ribera prop de l’estany gran, tot i que van desguassar al riu sense afectar directament l’aigua de l’estany.

[fotos Marc Vilarmau (1ª) i Jordi Badia (2ª)]