Les Torres, part sud

La part sud de l’aiguamoll de Les Torres, avall de la sortida del tub ample per on el torrent Fondo o de Les Torres travessa el talús del tram nou de la via Súria-Manresa dels FGC, acabada d’excavar el gener del 2018 en una acció promoguda per l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

L’aiguamoll de Les Torres s’havia anat omplint de terra i assecant progressivament des de la construcció de la nova via que el va modificar del tot, l’any 1997. L’objectiu d’aquest moviment de terres és recuperar hàbitat aquàtic per les espècies que el necessiten, en particular els amfibis i els ocells aquàtics. El disseny d’aquest nou punt d’aigua tranquil·la en tres basses consecutives, més el fet d’estar situat un cop el torrent ha travessat la barrera de la primera via, ha d’evitar que en poc temps s’ompli de sediments.

Serà interessant seguir la colonització d’aquest entorn ara buit; veure com helòfits com el canyís (Phragmites australis) i les bogues (Typha angustifolia, T.latifolia) ocupen les vores de l’aigua, com hidròfits com els créixens (Rorippa nasturtium-aquaticum) hi arriben, arrelen sota l’aigua i viuen mig o del tot submergits, i com els animals –libèl·lules, granotes, ànecs…- se’l fan seu. Esperem que, ben aviat, aquesta part de l’aiguamoll esdevingui un focus d’interès naturalista.

Els aiguamolls de Les Torres (Sant Joan de Vilatorrada) i de la Bòbila (Santpedor), més l’estany de L’Agulla (Manresa), conformen una xarxa de zones humides al Pla de Bages on els ocells aquàtics en migració poden fer parada i descansar.

[foto Ramon Planell]