Àrees de sòl salinitzat a La Guia (Manresa) per salmorra originada a l’estació de mercaderies de Renfe


lapa de sòl salinitzat a la riba dreta del Cardener a La Guia, Manresa (imatges 3ª i 4ª), deguda a l’aflorament de salmorra prèviament infiltrada a l’estació de mercaderies de Renfe que, des de fa anys, serveix de magatzem de sal extreta a Cardona i moll de descàrrega de camions i càrrega en vagons (imatge 1ª). Noteu la blancor de la sal i la migradesa de la vegetació malgrat ser vora el riu on s’espera la fertilitat màxima. Només hi prosperen dues espècies d’herbes anuals halòfites, especialistes en créixer damunt de sòls salins: Spergularia rubra ssp.nicaensis i Atriplex prostrata var.salina. Es tracta d’un petit marjal salí, inesperat a la riba del Cardener. D’aquí fins al riu, l’alçada del canyissar és molt més baixa de l’habitual, anòmala a causa de la salinitat al sòl.

Després de la informació difosa l’any 2009 i la denúncia per la salinització de la riba dreta i de l’aigua del riu Cardener derivada de l’estesa de munts de sal al descobert a l’estació de mercaderies de Renfe a La Guia, Renfe efectivament va realitzar obres de condicionament de la superfície i del mur on es deposita la sal per aturar filtracions de salmorra. Però malgrat aquestes obres, s’observa encara com la salmorra aflora al talús de la C-1411b, l’antiga carretera de Barcelona (foto 2ª), on creixen alguns tamarius (foto 3ª) -un arbrissó també tolerant a la sal- i més enllà, a un nivell inferior, a la capa de sòl salinitzat de les imatges 4ª i 5ª.

[fotos Jordi Badia]