Creixement del runam salí de Súria

Compareu les imatges del runam salí del Fusteret, a Súria, obtingudes des del veïnat de Cerarols el 02.05.2020 (foto 1ª) i el 28.07.2023 (foto 2ª). L’àrea d’ampliació del runam del Fusteret que es va iniciar l’any 2019, a la dreta de les imatges, ja està pràcticament plena fins dalt de residu salí. El runam salí del Fusteret creix a un ritme frenètic a base de més i més abocaments (galeria inferior).

ICL Iberia ha començat ja els treballs de preparació del terreny per a una altra ampliació del runam (foto 3ª). Aquesta nova ampliació s’acosta a Cerarols i tindrà una extensió comparable a l’anterior del 2019. A petició d’ICL Iberia, el departament de Territori de la Generalitat va modificar el Pla Director d’Urbanisme de la Mineria del Bages autoritzant aquesta segona ampliació del runam salí del Fusteret, malgrat anar en sentit oposat al motiu pel qual aquest Pla Director va ser redactat i malgrat que no hi ha capacitat a la branca del Cardener del col·lector envellit per evacuar més salmorra.

La companyia minera ICL Iberia contravé el seu compromís de disminuir progressivament la generació i abocament de residus salins a Súria, fins a aconseguir la paralització definitiva l’any 2025 coincidint amb l’entrada en servei anunciada d’un nou col·lector de salmorres projectat. Les previsions infundades d’ICL Iberia de multiplicar les vendes de sal comuna i que la Generalitat va acceptar irresponsablement com un fet, l’arribada de material residual disfressat de mineral procedent d’Israel, i l’augment de l’extracció de mineral al fons de la mina des de l’entrada en servei de la rampa de Cabanasses, són raons que sumen a la necessitat imperiosa d’ICL Iberia de seguir abocant centenars de milers de tones de residus salins cada any, com en els pitjors temps.

[fotos Jordi Badia]