Obres per la captació d’aigua salina al Fusteret

La construcció d’una captació d’aigua salina a la vora del riu Cardener al Fusteret, a Súria, està en plena fase d’obres el juny del 2021. L’obra consisteix essencialment en una llarga rasa drenant d’uns 70-80 metres de longitud per uns 2 metres d’amplada i uns 3 metres de fondària, excavada en paral·lel a la vora del riu però aïllada d’aquest per una mota o elevació. La rasa és a la riba esquerra del riu en el sentit de circulació de l’aigua més amunt de l’àrea d’horts, a banda i banda del punt on per un costat arriba la canonada del canal del Fusteret que creua el riu i per l’altra desemboca el torrent esporàdic de Camprubí que baixa de la font de la Serra.

L’excavació oberta mostra la inclinació vers el sud dels estrats de roca, al flanc sud de l’anticlinal de Súria. S’interpreta que una part de la salmorrada generada al runam salí del Fusteret circula subterràniament seguint la inclinació d’aquests estrats que s’enfonsen ràpidament i s’incorpora al riu Cardener, també subterràniament, en aquest tram. L’obra ha de captar aquesta salmorra just abans de que s’incorpori al Cardener, bombar-la cap a la planta d’ICL a Súria i introduir-la al col·lector de salmorres evitant que salinitzi el Cardener i el Llobregat.

Actualment, el salt de salinitat més gran a la conca s’esdevé al riu Cardener a Súria; l’aigua passa d’un valor de 50-60 mg de clorur per litre a Coaner, amunt de Súria, a 300-400 a Antius, avall de Súria. La mesura de salinitat de l’aigua del Cardener presa a Antius el mateix dia 11.06.2021 que les imatges va ser de 410 mg Cl/L. Si l’obra de captació d’aigua salina aconsegueix el resultat esperat, l’aigua del Cardener reduirà el seu nivell de clorur per sota dels 250 mg Cl/L; després de 100 anys de mineria de potassa, l’aigua del Cardener avall de Súria recuperarà la qualitat necessària per ser destinada al consum humà mitjançant tractaments convencionals de potabilització.

La captació d’aigua salina al Fusteret s’emmarca en el pla de restitució de la qualitat de l’aigua per donar compliment a la sentència per delicte ecològic del 18.12.2014 del jutjat penal de Manresa ratificada per l’Audiència Provincial de Barcelona, i en el compromís d’Iberpotash-ICL de captar aigües salines, independentment de l’origen que no s’entra a discutir, també fora dels terrenys de l’empresa. Les obres de captació d’aigua salina al Fusteret són dissenyades i finançades per ICL i executades per Excavacions Mas SA.

La imatge 1ª és presa des del Fusteret, la 2ª i la 3ª són obtingudes des de la zona del pou IV, del costat del riu oposat al de les obres.

[fotos Jordi Badia]