Pedrera Solestany a la vall de Sant Antoni, a Sallent

La pedrera de la vall de Sant Antoni, a Sallent, propietat d’Àrids Solestany SA, explota roca calcària lacustre que aflora ja cisallada en formes planes o rectangulars. Aquesta roca s’utilitza directament com a pedra natural de construcció per parets, murs de contenció o enllosats, o bé es tritura per obtenir graves o àrids de la granulometria desitjada.

La pedrera ha obert un esvoranc més que considerable, d’unes 7,5 Ha, limitat pel camí de Sallent a Santpedor i la riera de Soldevila, al tram entre l’estació elèctrica i l’ermita de sant Antoni. Aquest gran esvoranc queda però força dissimulat des del camí, a menys que hom s’enfili a un punt alt per observar-lo.

A la vall de sant Antoni o de Soldevila, les desgràcies ambientals no venen soles. El runam salí del Cogulló mostra la seva presència imposant i amenaçadora al sud, per sobre del vessant obac. Amb el cabussament dels estrats orientat cap al nord, els lixiviats subterranis de salmorra del runam gegantí es dirigeixen majoritàriament cap a la riera de Soldevila que drena la vall. La font del Pitoi i la riera de Soldevila estan absolutament devastades per la salmorra lixiviada del runam.
A tocar de La Rampinya, queden les restes de la planta d’Àrids-7 que havia triturat aquí àrids, omplint de pols i soroll el barri. La planta va canviar de lloc per la pressió veïnal.
Per si no n’hi hagués prou, la pedrera Solestany s’afegeix a la destrucció d’aquesta vall que els sallentins més grans recordaran que un dia va ser bella i intacta.

Confiem que, un cop acabada l’explotació, la restauració de la pedrera Solestany sigui molt més diligent que la del runam salí i la de la planta Àrids-7.

[foto Jordi Badia]