Salmorra a la falla del Guix

Pel pla de la falla del Guix a la Botjosa (Sallent) brolla salmorra concentrada. Al temps eixut d’estiu, la sal queda dipositada a les vores. Aquesta salmorra s’origina al runam del Cogulló, la gegantina muntanya artificial on la mineria de potassa de Sallent aboca els seus residus salins, el major abocador de Catalunya i també el més desprotegit i contaminant.
El runam salí del Cogulló, d’unes 35 Has d’extensió, està situat damunt del pla de la falla del Guix i damunt d’estrats de roca calcària lacustre, convertits en les principals vies de circulació subterrània de la salmorra. El tall del terreny pel pas de la via dels FGC descobreix el pla de falla i la salmorra que hi circula.
Hi ha un sobtat increment de salinitat, d’uns 100-200 mg Cl/L, al riu Llobregat a partir del punt on creua la falla del Guix. Les plantes potabilitzadores d’Abrera i de Sant Joan Despí que abasteixen Barcelona i la seva àrea metropolitana treuen aquest excés de sal que s’incorpora a Sallent de l’aigua del Llobregat a costa de grans instal·lacions, de molta despesa energètica, d’un nou col·lector fins al mar per evacuar la salmorra de rebuig i de l’increment del preu de l’aigua pel ciutadà.

[foto Jordi Badia]