Vessament de salmorra a la pollancreda de l’Angle (Manresa)

L’enèssim vessament de salmorra del col·lector succeït el 22 de gener del 2009 ha devastat una extensa pollancreda de pollancre del Canadà (Populus x canadensis) dels vivers d’arbres l’Angle, situada a la riba dreta del riu Llobregat, davant del Pont de Vilomara en terme de Manresa, prop del pont per on l’autopista C-16 creua el Llobregat. Una vàlvula trencada del col·lector ha permès la fuita de la salmorra que s’ha filtrat al sòl i ha emergit formant una bassa al terreny més baix. A les imatges, la bassa de salmorra letal que matarà tota mena de vegetació i feines de bombament de salmorra vessada des del pou d’accés a la vàlvula trencada.

El col·lector de salmorres fa anys ja que està al màxim de capacitat. Inaugurat l’any 1988, fa anys també que està envellit, amb els materials desgastats per la mateixa salmorra. No és estrany doncs que les avaries i els vessaments a través de les torres de descompressió, les tapes i les juntes siguin cada vegada més freqüents. Però a aquest col·lector al que fa anys que se li ha acabat la garantia, se li demana cada dia més servei i més cabal. No es posen solucions pels residus salins de la mineria en origen, llavors l’Agència Catalana de l’Aigua ha de córrer amb les males solucions de canonada final. No es pot parlar d’accidents fortuïts quan els incidents i avaries del col·lector de salmorres envellit es compten per centenars i són cada vegada més freqüents, sinó només de deixadesa. Fa anys que, només per mantenir el servei actual, el col·lector de salmorres hauria d’haver estat íntegrament substituït. Els propers vessaments de salmorra del col·lector estan assegurats. Una espasa de Dàmocles penja damunt tota la conca del Cardener i el Llobregat.

[fotos Jordi Badia]