Vessament de salmorra a Manresa

Arbres de la ribera del Cardener a l’entrada sud de Manresa, la més monumental, morts sobtadament el juliol del 2006 a causa d’un nou trencament del col·lector de salmorres. Es dóna la circumstància que aquests arbres, ara ja grans, foren expressament plantats uns anys enrera.

Encara no un quilòmetre riu avall, al mateix barri de Sant Pau allà on la carretera travessa el riu, ja es va patir un altre vessament amb el resultat de la mort de l’àlber més destacat d’aquest tram de bosc de ribera. Uns centenars de metres amunt, un altre vessament va matar els plàtans prop del Pont Vell. Cada vessament o trencament accidental del col·lector de salmorres se salda amb la mort de la vegetació del lloc i la contaminació salina del sòl.

Al llarg del recorregut del col·lector, des de Cardona i des de Balsareny fins al Prat de Llobregat, les clapes de mortaldat a causa d’esporàdiques fuites de salmorra del col·lector són nombroses.

[foto Florenci Vallès]