Bauma Gran de Marganell

La Bauma Gran de Marganell es troba anant amunt al vessant esquerre de la riera de Marganell pel camí de Guimberes que arranca de la Fassina, a la cruïlla de les carreteres de Marganell i Sant Cristòfol. La Bauma Gran és a la capçalera del torrent sovint eixut de Guimberes, a la ruta entre els masos de la Fassina i cal Gras.

La Bauma Gran realment fa honor al nom. No és excessivament alta, però sí llarga i fonda. El sostre és fet d’un estrat de conglomerat, mentre que la roca de la paret és sorrenca menys resistent. El resultat combinat de la resistència diferencial de la roca a l’erosió, del salt de l’aigua i del temps és una extensa balma encarada al sud amb una esplèndida vista de Montserrat. Poc més es pot demanar.

Als punts molls s’han format travertins. Destaca una estalactita gruixuda que penja del bell mig del sostre, amb una pica igualment natural a sota que recull l’aigua que goteja.

A les imatges 1ª i 2ª, la Bauma Gran; a la 3ª, la vista de Montserrat des del seu interior.

[fotos Montserrat Porta i Jordi Badia]