Convexitats del relleu montserratí

En aquestes fotos obtingudes prop del Montcau (Mura), la 1ª als peus del cim de Cortins, la 2ª a les roques de la Coca, es pot veure quin és l’origen de les convexitats que presenten els monòlits propis del relleu Montserratí. La franja vermellosa és formada per estrats prims de roca sorrenca o gres que alternen amb fines capes d’argil·lita. Aquest conjunt s’erosiona amb molta més facilitat que les compactes i gruixudes capes de conglomerat que el limiten i, per aquest motiu, amb el temps es va enfondint. Aquest procés erosiu pot donar lloc a la formació de balmes poc profundes.

La foto 3ª mostra la característica llarga convexitat al vessant est de l’extrem nord del Montcau.

[fotos Florenci Vallès (1ª) i Jordi Badia (2ª i 3ª)]