Panoràmica de les regions de Frares i Agulles de Montserrat

Panoràmica de les regions de Frares i d’Agulles de Montserrat, observada transversalment de sud a nord des de la Miranda dels Aurons de la regió d’Ecos. S’indiquen els topònims d’algunes de les agulles més característiques de la complexa geografia montserratina. [foto Jordi Badia]