Regió de Frares Encantats

La regió de Frares Encantats s’estén a la part oest del massís de Montserrat del coll de Porc (o de Port) al d’Agulles, entre les regions d’Ecos i d’Agulles (vegeu la panoràmica nord de Montserrat).
A la imatge 1ª, la cara septentrional dels Frares Encantats és observada des de la carretera de can Massana al monestir. Més enllà del coll de Porc s’arrengleren l’Enclusa, el frare Cirili, el frare Gros –el cim més alt-, el Lloro, la Miranda del Lloro i el Bisbe.
La imatge 2ª mostra el vessant est de la regió de Frares Encantats observat des de prop del coll de Porc. Es distingeixen bé l’Enclusa i el Frare Gros.
A la imatge 3ª, els Frares Encantats vistos pel vessant sud molt més accessible. El monòlit inclinat a la dreta és el Lloro, el cim més alt el Frare Gros i a la dreta la forma característica de l’Enclusa.

Un itinerari amb uns pocs passos equipats amb corda permet resseguir íntegrament les regions de Frares Encantats i d’Agulles en alçada.

[fotos Jordi Badia]