Regió d’Ecos

La regió d’Ecos del massís de Montserrat està situada entre les de Sant Jeroni i de Frares Encantats, limitada pels colls de Migdia a l’est i el de Porc o de Port a l’oest (vegeu la panoràmica nord de Montserrat).

A la imatge 1ª, la regió d’Ecos vista de l’est; d’esquerra a dreta –o de sud a nord- a la carena es distingeixen el Montgròs, la roca Plana dels Llamps, el Patufet, la Miranda d’Ecos i l’Eco Superior –el cim més alt. A la imatge 2ª, la cara nord d’Ecos observada des de prop de Santa Cecília. En primer terme hi ha el Camell dels Ecos que tapa la resta del serrat amb l’Eco Superior i la Miranda, després la paret de les roques del Salt de la Nina i més enrere despunta la roca dels Aurons.

La regió d’Ecos és la segona en alçada a Montserrat i la més protegida per parets inexpugnables. L’Eco Superior assoleix 1225m i la Miranda 1223m, ben pocs metres per sota de Sant Jeroni (1236m). La Miranda és accessible per grimpada, l’Eco Superior només per escalada. De sud a nord es disposen l’Eco Inferior, la Miranda d’Ecos, l’Eco Superior i el Camell d’Ecos, tots ells molt propers però aïllats per fondalades. Entre les parets encarades d’aquests cims ressona l’eco que dóna nom a la regió.

[fotos Jordi Badia]