Paviments naturals de roca sorrenca

Per un afortunat cop d’atzar geològic, alguns camins i senders gaudeixen de trams de paviment natural tan bell com pràctic. A la comarca de Bages, aquest fet s’esdevé més sovint a la part sud-est, on hi ha capes planes de roca sorrenca sedimentada en un ambient marí tranquil de plataforma costanera. El paviment natural correspon al sostre d’una capa de roca sorrenca particularment resistent. A vegades queden fossilitzades les ondulacions suaus de la superfície de la sorra degudes al vaivé de l’aigua al temps de la sedimentació, fa uns 35-40 milions d’anys, a l’Eocè.

A les imatges, trams de senders amb paviments naturals de roca sorrenca entre la serra de Talló i la riera de Cornet, al terme de Castellgalí.

[fotos Montserrat Porta i Jordi Badia]