Frigània

Mystacides azureus

Mystacides azureus és una espècie de tricòpter, l’ordre d’insectes coneguts en conjunt com a frigànies quan són adults i com a cucs de capsa quan són en estat larvari. El nom de tricòpters significa literalment ales piloses; en realitat tenen el cos i les ales coberts d’escates. Els tricòpters tenen un cicle vital holometàbol, és a dir amb les fases d’ou, larva, pupa i imago o adult ben diferenciades, paral·lel al dels lepidòpters o papallones amb les quals s’assemblen.
Mystacides azureus és l’espècie més comuna a la península ibèrica de la família Leptocoridae de l’ordre Trichoptera. Els adults de Mystacides azureus mesuren 6-9 mm de longitud del cap a la punta de les ales; les antenes el doble del cos. Mystacides azureus té el cos de color negre elegant amb reflexos blaus mentre que la majoria de les altres espècies de frigànies són de tons bruns, antenes llarguíssimes acolorides en anells estrets negres i blancs i els ulls de color coure. També alternen trams blancs i negres al segon i al tercer parells de potes. En vista dorsal i en repòs, Mystacides azureus adopta una forma pentagonal allargada, com una corbata, amb les antenes dirigides sempre endavant.

Les larves dels tricòpters viuen i es desenvolupen a l’aigua, moltes d’elles exclusivament en rierols d’aigua neta i serveixen com a excel·lents bioindicadors, i moltes d’elles, com Mystacides azureus, dins d’un estoig de pedretes que elles mateixes es fabriquen; és llavors quans s’anomenen cucs de capsa. Els pescadors de canya utilitzen les larves de tricòpter extretes del seu estoig com a esquer.

Les imatges mostren un mascle adult de Mystacides azureus, terrestre i volador que ben poc s’assembla a la larva aquàtica, posat damunt d’un equiset o cua de cavall (Equisetum ramosissimum) a la vora de la Séquia de Manresa. Els adults no s’allunyen massa de l’aigua. Les femelles ponen els ous englobats en una matriu gelatinosa en una branca que pengi damunt de l’aigua. Al descloure’s l’ou, la larva caurà a l’aigua, el medi que li és propi.

[fotos Xavier Adot, vídeo Florenci Vallès]

  • Vegeu imatges d’una posta d’ous i d’una larva de tricòpter extreta del seu estoig. Probablement aquesta posta i aquests cucs de capsa corresponguin a espècies de tricòpter de la família Limnephilidae, no pas a Mystacides azureus. La identificació de tricòpters a nivell d’espècie és difícil, tant en fase adulta com en les de larva i de pupa, malgrat que hi ha models de construcció de l’estoig i dels materials emprats segons espècies.