Gitana o zigena

Zygaena ephialtes

Zygaena ephialtes és una gitana o zigena de color general negre blavís reflectant, amb 5 punts a les ales anteriors. D’aquests 5 punts, els 2 situats més a prop de la base de les ales i anomenats a la bibliografia especialitzada punts 1 i 2, són vermells, mentre que els altres 3 són blancs o només lleugerament vermells, com destenyits. El to descolorit d’aquests 3 punts diferencia Z.ephialtes d’altres espècies de Zygaena de 5 punts vermells: Z.trifolii, Z.lonicerae i Z.filipendulae gemina. A més, a diferència d’aquestes 3 espècies esmentades, Z.ephialtes té un anell vermell en un dels segments de l’abdomen.

D’acord amb la bibliografia, les erugues de Z.ephialtes s’alimenten de coronil·les (Coronilla emerus, C.varia).

Segons les observacions registrades i comprovades a Biodiversidad Virtual, Z.ephialtes es distribueix pels Pirineus arribant pel sud fins al Bages, comarca d’on efectivament prové la fotografia.

[foto Josep Planes]