Gitana o zigena

Zygaena trifolii

Zygaena trifolii és una gitana o zigena de color negre amb 5 punts vermells a cada ala anterior. Probablement Z.trifolii sigui una de les espècies de gitana (gènere Zygaena) més freqüents a Bages i al Moianès, però és difícil assegurar-ho perquè a simple vista es confon amb Z.lonicerae i amb Z.filipendulae gemina, ambdues espècies també amb 5 punts vermells, presents a aquestes comarques i sense cap tret morfològic fàcilment observable que permeti diferenciar-les al camp.

Z.trifolii es caracteritza per tenir els 5 punts o taques de l’ala anterior nítidament separats, tant si s’observen per l’anvers com pel revers; en canvi Z.filipendulae, només pel revers, té els punts de les ales anteriors més difuminats, units per algunes escames vermelles en una sola taca més contínua. Z.trifolii també es caracteritza pel marge negre que envolta la gran taca vermella de les ales posteriors més ample que en el cas de Z.lonicerae. A més d’aquests detalls de les taques de les ales, les 3 espècies es diferencien per la forma dels genitals.

Les erugues de Z.trifolii, com les de la resta de gitanes, s’alimenten de plantes de la família Papilionàcies. La bibliografia esmenta els trèvols (Trifolium sp.), la botja d’escombres (Dorycnium pentaphyllum) i el lot corniculat (Lotus corniculatus) com a plantes nutrícies comprovades de Z.trifolii, però probablement n’hi hagi més. Aquestes plantes són abundoses al Bages i al Moianès; cal pensar doncs que, entre les gitanes de 5 punts d’aquestes comarques, bona part de la població pertany a l’espècie Z.trifolii.

La imatge presenta una parella de Z.trifolii en còpula damunt d’una tija precisament de botja d’escombres. La identificació específica dels exemplars es va assegurar mitjançant l’observació del revers de les ales i dels genitals.

[foto Josep Planes]