Plantatge d’aigua

Alisma lanceolatum (= A.plantago-aquatica ssp.lanceolatum)

El plantatge d’aigua (Alisma lanceolatum [= A.plantago-aquatica ssp.lanceolatum]) és una herba que viu arrelada al fons dels estanys soms però que treu les tiges i fulles a la superfície. Pertany a la particular família de les alismatàcies, de l’ordre alismatals de plantes totes aquàtiques o palustres, separades de la resta de monocotiledònies des de molt antic. L’ordre alismatals inclou també les famílies potamogetonàcies, amb el gènere Potamogeton molt diversificat que compta amb P.pectinatus freqüent a les sèquies i rius del Bages, i juncaginàcies, amb el gènere Triglochin present a Catalunya però que fins ara no ha estat mai observat a les zones humides de la comarca de Bages.

El plantatge d’aigua té fulles amb el pecíol molt llarg que arranca del fons de l’aigua i el limbe lanceolat amb nervis paral·lels. Aquestes fulles es mantenen força dretes. La semblança amb les fulles dels plantatges (Plantago lanceolata, P.media), amb els quals no té cap parentiu proper, explica el seu nom.

A l’estiu enlaira una tija floral esvelta, amb les petites flors a la punta de llargs peduncles verticil·lats, disposats regularment com les tiges d’un equiset. Les flors tenen 3 sèpals verds, 3 pètals blancs o rosats oberts en horitzontal i relativament petits de manera que no arriben a solapar-se, 6 estams posats en 3 parelles i nombrosos carpels que al madurar esdevindran núcules, semblants a les d’un ranuncle (gèn.Ranunculus). D’aquesta morfologia de la flor, amb les peces del calze ben diferenciades de les de la corol·la i poc allunyada de la flor de les dicotiledònies més antigues, permet interpretar que, al seu torn, les alismatàcies són monocotiledònies primitives.

El plantatge d’aigua viu a les aigües quietes i netes. La seva distribució mundial és molt extensa. A la comarca de Bages es troba als tolls de les rieres en millor estat de conservació; l’hem observat darrerament als torrents de Julenques (Guardiola), de Les Tàpies (Calders) i de la Baga Cerdana (Monistrol de Calders).

[fotos Jordi Badia]