Timó groc

Teucrium polium ssp.aureum

El timó groc [Teucrium polium ssp.aureum (= T.luteum)] és una subespècie ben diferenciada de l’espècie ampla T.polium, el timó mascle, que comprèn nombroses formes o, segons una altra interpretació, cal considerar-lo una espècie propera però ja per separat.

El timó groc és una mata baixa, de fulles estretes amb els marges crenats i revoluts i d’aspecte general grisenc per la pilositat. Aquesta pilositat es fa més densa i vira cap el groc a les tiges floríferes, el mateix color que els pètals; d’aquí el nom encertat de timó groc.

Viu als pedruscalls i codines, en ambients sempre secs i rocallosos. Al Bages és freqüent a les parts altes i assolellades de Montserrat i del Montcau i l’Obac, en canvi és pràcticament inexistent a la resta del territori comarcal.

[fotos Jordi Badia (1ª) i Marta Queralt López Salvans (2ª)]