La retirada del paviment de l’aparcament de l’antiga discoteca, en el procés de renaturalització de la finca de can Poc Oli a Manresa

L’Ajuntament de Manresa, amb el regidor d’acció climàtica Pol Huguet al capdavant, s’ha proposat la renaturalització de la finca de can Poc Oli on hi havia hagut la macro-discoteca Pont Aeri, prop de la confluència de la riera de Rajadell amb el riu Cardener. La discoteca Pont Aeri, successora de l’anterior Krono’s, va tancar l’any 2001, precintada per la Policia Local de Manresa enmig de polèmica per consum de drogues, per vandalisme i per agressions a viatgers dels trens de la línia de ferrocarril de RENFE que té l’estació a prop. Després d’una sèrie d’embolics econòmics i legals, la propietat de la finca ha quedat en mans de l’Ajuntament de Manresa.

Jordi Palau, l’autor del llibre Rewilding Iberia, va redactar el projecte inicial que traça les línies mestres del projecte de renaturalització de la finca de can Poc Oli. La primera fita ha estat l’inventari de la biodiversitat de la finca a càrrec d’experts i col·laboradors, entre els quals Florenci Vallès de la delegació del Bages de la ICHN lidera la relació florística i Jordi Dantart de la Societat Catalana de Lepidopterologia la relació d’espècies de papallones. La primera gran actuació material va ser la neteja de deixalles, amb la participació de voluntariat. El setembre del 2022 es va enderrocar una resclosa que aturava la riera de Rajadell.

La discoteca tenia una extensa superfície pavimentada amb asfalt, d’uns 10.000 m2, per aparcament. Durant les dues dècades llargues des del tancament de la discoteca han nascut pollancres i pins pinyers a les juntes d’aquest paviment, que els propis arbres han anat engrandint. Una mostra d’aquest paviment ja colonitzat per arbres es manté com a testimoni comparatiu a l’espai contigu a la paret est de l’edifici, a la banda sud del camí d’accés (fotos 1ª i 2ª). El gener de 2024 s’ha aixecat i enretirat el paviment asfàltic de tota la resta de l’antiga zona d’aparcament, la superfície més extensa situada al costat nord del camí, per permetre-hi la colonització completa de la vegetació. Les fotos 3ª i 4ª mostren aquest estadi. El condicionament d’aquest terreny ha de seguir amb una llaurada, mentre es planteja una sembra de plantes herbàcies per facilitar la conversió en prat i l’enriquiment d’una terra inicialment sense cap estructura edàfica.

L’enderroc de l’edifici de la discoteca és desitjat, però pendent de l’obtenció de finançament.

[fotos Jordi Badia]