Un altre vessament de salmorra a Manresa (maig 2010)

La mortaldat a la riba del Cardener causada per un altre vessament de salmorra del col·lector rep al visitant a l’entrada de Manresa, just passat el Pont Vell. Sí, un altre vessament de salmorra i ja es compten en uns quants centenars. El traçat del col·lector es pot seguir ja en superfície per les clapes de vegetació i sòl arrasats que les nombroses fuites de salmorra han anat deixant. (30.05.2010).

El col·lector de salmorres fa anys ja que està al màxim de capacitat. Inaugurat l’any 1988, fa anys també que està envellit, amb els materials desgastats per la mateixa salmorra. No és estrany doncs que les avaries i els vessaments a través de les torres de descompressió, les tapes i les juntes siguin cada vegada més freqüents. Però a aquest col·lector al que fa anys que se li ha acabat la garantia, se li demana cada dia més servei i més cabal. No es posen solucions pels residus salins de la mineria en origen, llavors l’Agència Catalana de l’Aigua ha de córrer amb les males solucions de canonada final. No es pot parlar d’accidents fortuïts quan els incidents i avaries del col·lector de salmorres envellit es compten per centenars i són cada vegada més freqüents, sinó només de deixadesa. Fa anys que, només per mantenir el servei actual, el col·lector de salmorres hauria d’haver estat íntegrament substituït. Els propers vessaments de salmorra del col·lector estan assegurats. Una espasa de Dàmocles penja damunt tota la conca del Cardener i el Llobregat.

[fotos Jordi Badia]