Esquema de vegetació potencial i actual d’una vall al Bages

VEGETACIÓ POTENCIAL (a la imatge 1ª) i VEGETACIÓ ACTUAL (a la imatge 2ª) D’UNA VALL DEL BAGES.
1 Roureda. 2 Alzinar. 3 Garriga. 4 Plantes rupícoles. 5 Omeda. 6 Albereda. 7 Canyissar. 10 Conreu. 11 Brolla i llistonar amb pins. 12 Bardissa. 13. Fenassar i jonceda amb pins. 14. Màquia (arboçars i altres).

[dibuixos Jordi Badia]