Estratificació de Montserrat

El massís de Montserrat està constituït per estrats potents de conglomerat de ciment calcari separats per bandes més argiloses. Aquesta composició litològica fa que el massís prengui vagament la forma d’una piràmide esglaonada com la dels temples de la cultura maia centreamericana. La potència total dels conglomerats és un d’uns 1000 metres, des de Monistrol fins al cim de Sant Jeroni. La sedimentació continuada va ocórrer durant l’Eocè i l’Oligocè en un ambient deltaic que progressivament s’enfonsava.
Els estrats de conglomerat de Montserrat no es disposen exactament horitzontals, sinó inclinats lleugerament al nord.
La inclinació dels estrats i la forma de piràmide esglaonada s’observa des de l’est, de la zona de la serra de Cul de Portadora, a l’altra banda del riu Llobregat.

A escala menor, el massís està solcat per un sistema d’esquerdes que, en línies generals, segueix un patró perpendicular a l’estratificació que facilita la formació de canals i l’aïllament primer de serrats, després de monòlits.

[foto Montserrat Porta i Jordi Badia]