Pemphigus vesicarius

Homòpters - Pemphigidae

Pemphigus vesicarius és un àfid, un pugó, que ataca als pollancres (Populus nigra) causant-los la transformació dels brots en una bossa irregular d’uns 3 cm, allargada en una sèrie de tubs que acabaran per obrir-se per l’extrem. Inicialment aquest cecidi o gala és verd clar, però amb el temps passa a marró fosc i s’asseca. Si s’obre, a l’interior s’hi trobaran els pugons còmodament hostatjats (foto 4ª). Els exemplars de pollancre afectats sol tenir molts d’aquests cecidis que sens dubte els perjudiquen. Els voltants dels cecidis queden bruts de la melassa enganxosa excretada pels pugons. Els cecidis frescos es troben a la primavera, quan els brots tendres alimenten la proliferació dels pugons.

El gènere Pemphigus és un flagell seriós que curiosament afecta a la noguerola (P.cornicularis, P.utricularius) i al pollancre (P.bursarius, P.immunis, P.spirothecae, P.vesicarius), causant-los cecidis grossos, inflats i nombrosos. La imatge 3ª mostra una branqueta de pollancre amb un cecidi boterut de P.vesicarius a l’esquerra i tres cecidis llisos i vermells, més petits, provocats per P.immunis a la dreta.

[fotos Montserrat Porta]