Andricus solitarius

Himenòpters - Cynipidae

Cecidi o gala ocasionat per la generació àgama d’Andricus solitarius al roure martinenc. L’òrgan afectat és una gema que es transforma en una gala fusiforme, solitària, de prop d’1 cm de longitud. A la fase inicial, la superfície del cecidi està cobert d’una pilositat vermellosa o bruna, vellutada, que anirà perdent conforme vagi madurant, quedant al final d’aspecte totalment llenyós. Les gales es desenvolupen durant l’estiu sobre roures martinencs i de fulla petita.

Els roures són proclius a formar cecidis d’aparences molt diferents, sovint espectaculars, amb el denominador comú de ser causades per cinípids, una família de petites vespes. Els cinípids alternen generacions de femelles àgames amb generacions sexuades, tot i que no sempre les dues generacions són conegudes. La forma dels cecidis és diferent entre les dues generacions. No és estrany tampoc que a l’interior del cecidi s’hi desenvolupin també d’altres espècies de cinípids com a inquilines o d’himenòpters calcidoïdeus o icneumonoïdeus com a paràsites, establint-se complexes relacions entre elles. Vegeu els diferents cecidis causats al roure per Andricus coriarius, A.foecundatrix, A.hispanicus, A.quercusramuli, A.viscosus, Biorrhiza pallida, Neuroterus numismalis, N.albipes, per la generació bisexual de N.quercusbaccarum i per la generació àgama de N.quercusbaccarum.

[foto Xavier Adot]