Biorrhiza pallida

Himenòpters - Cynipidae

La generació bisexual de Biorrhiza pallida (fam.Cynipidae) forma una de les gales més grans i espectaculars dels roures. La coloració grogosa amb tires vermelloses i la textura esponjosa recorden les d’una poma, les pommes de chêne que diuen a França. La gala es desenvolupa a les gemmes de les tiges, al temps que broten les fulles. La generació àgama causa gales a les arrels.

Els roures són proclius a formar cecidis d’aparences molt diferents, sovint espectaculars, amb el denominador comú de ser causades per cinípids, una família de petites vespes. Els cinípids alternen generacions de femelles àgames amb generacions sexuades, tot i que no sempre les dues generacions són conegudes. La forma dels cecidis és diferent entre les dues generacions. No és estrany tampoc que a l’interior del cecidi s’hi desenvolupin també d’altres espècies de cinípids com a inquilines o d’himenòpters calcidoïdeus o icneumonoïdeus com a paràsites, establint-se complexes relacions entre elles. Vegeu els diferents cecidis causats al roure per Andricus coriarius, A.foecundatrix, A.hispanicus, A.quercusramuli, A.solitarius, A.viscosus, Biorrhiza pallida, Neuroterus numismalis, N.albipes, per la generació bisexual de N.quercusbaccarum i per la generació àgama de N.quercusbaccarum.

[fotos Xavier Adot (1ª) i Jordi Badia (2ª)]