Neuroterus albipes

Himenòpters - Cynipidae

Cecidi causat per la generació bisexual de Neuroterus albipes a la fulla de roure. El cecidi es troba generalment al marge del limbe de la fulla, però també pot ser al pecíol o a la nervadura central. Normalment és solitari. Té forma més o menys ovalada i és de mida molt reduïda. El seu desenvolupament provoca un encorbament notable de la fulla. La forma àgama de Neuroterus albipes produeix unes gales molt semblants a les de la forma àgama de N.quercusbaccarum.

Els roures són proclius a formar cecidis d’aparences molt diferents, sovint espectaculars, amb el denominador comú de ser causades per cinípids, una família de petites vespes. Els cinípids alternen generacions de femelles àgames amb generacions sexuades, tot i que no sempre les dues generacions són conegudes. La forma dels cecidis és diferent entre les dues generacions. No és estrany tampoc que a l’interior del cecidi s’hi desenvolupin també d’altres espècies de cinípids com a inquilines o d’himenòpters calcidoïdeus o icneumonoïdeus com a paràsites, establint-se complexes relacions entre elles. Vegeu els diferents cecidis causats al roure per Andricus coriarius, A.foecundatrix, A.hispanicus, A.quercusramuli, A.solitarius, A.viscosus, Biorrhiza pallida, Neuroterus numismalis, per la generació bisexual de N.quercusbaccarum i per la generació àgama de N.quercusbaccarum.

[foto Xavier Adot]