Neuroterus quercusbaccarum gen. sexuada

Himenòpters - Cynipidae

Als aments masculins dels roures podem trobar, cercant amb una mica de paciència, aquest cecidi esfèric, desenvolupat a partir d’una ovoposició realitzada per una femella de la generació bisexual de Neuroterus quercusbaccarum, un cinípid (Cynipidae) força comú a la comarca de Bages. [foto Xavier Adot]

Els roures són proclius a formar cecidis d’aparences molt diferents, sovint espectaculars, amb el denominador comú de ser causades per cinípids, una família de petites vespes. Els cinípids alternen generacions de femelles àgames amb generacions sexuades, tot i que no sempre les dues generacions són conegudes. La forma dels cecidis és diferent entre les dues generacions. No és estrany tampoc que a l’interior del cecidi s’hi desenvolupin també d’altres espècies de cinípids com a inquilines o d’himenòpters calcidoïdeus o icneumonoïdeus com a paràsites, establint-se complexes relacions entre elles. Vegeu els diferents cecidis causats al roure per Andricus coriarius, A.foecundatrix, A.hispanicus, A.quercusramuli, A.solitarius, A.viscosus, Biorrhiza pallida, Neuroterus numismalis, N.albipes i especialment per la generació àgama de N.quercusbaccarum.

Categories Sense categoria