ICHN Bages

LA INSTITUCIÓ CATALANA D’HISTÒRIA NATURAL

La Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) va ser fundada l’any 1899 a Barcelona, en ple ressorgiment de la identitat catalana, per un grup de joves estudiants. Durant els primers anys, la ICHN s’instal·là al Centre Excursionista de Catalunya. Les excursions científiques, les conferències i la publicació del Butlletí són les activitats inicials de la ICHN, que ben aviat aglutinà naturalistes destacats. L’àmbit territorial de la ICHN és el dels països de parla catalana.
El 1917, després de dos anys de negociacions, la ICHN esdevingué entitat filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).
Pius Font i Quer (Lleida 1888 – Barcelona 1964), que havia obtingut el doctorat en farmàcia precisament per l’estudi de la flora i la vegetació del Bages (Ensayo fitotopográfico de Bages, 1914) i havia format part del Consell Directiu de la ICHN en anys anteriors a l’etapa de replegament causada per la dictadura del general Primo de Rivera, va ser-ne el president de l’any 1931 al 1934. Sota la presidència i l’empenta del doctor Font i Quer, home de prestigi científic reconegut i treballador infatigable, la ICHN prengué nova volada. Durant la major part del franquisme -una època de precària supervivència clandestina- la continuïtat de la ICHN va ser mantinguda per la Secció de Botànica, encara de la mà de Pius Font i Quer (des de 1945 fins a la seva mort, el 1964).
L’any 1972 fou el de la represa i la refundació de la ICHN, amb la incorporació de la conservació del patrimoni natural com a objectiu complementari al del coneixement i l’ensenyament de la natura. Aquest propòsit cristal·litzà la diada de Sant Jordi del 1976 amb l’aparició del Llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans, del qual fou secretari de redacció el doctor Ramon Folch i Guillèn (Barcelona 1946).

Estany realitzat a la zona humida de la Corbatera, prop del riu Llobregat (Sallent).

La Delegació del Bages

El 30 de maig de 1975, a l’actual Institut d’Ensenyament Secundari Lluís de Peguera es fundà el Grup Autònom de Manresa de la Institució Catalana d’Història Natural per iniciativa d’un grup de socis manresans, encapçalats pel doctor en geologia Valentí Masachs i Alavedra (Manresa 1915-1980). Tot seguit serà l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa – UPC la que acollirà la seu del nou grup. D’acord amb la tasca de l’entitat mare, el Grup Autònom de Manresa publica treballs d’investigació i promou sessions científiques i de divulgació relacionades amb el Bages i la Catalunya central.
L’any 1992 es renovà profundament la junta directiva amb l’entrada de joves amb noves il·lusions, cosa que permeté ampliar les activitats amb sortides de camp arreu de Catalunya i treballar per a la defensa i l’estudi del patrimoni natural, sobretot en l’àmbit bagenc. El grup manresà passà llavors a denominar-se Delegació del Bages.
Pel que fa a la defensa del patrimoni natural, la delegació del Bages de la ICHN ha intervingut en la divulgació dels valors naturals del pla de Bages enfront de múltiples ocupacions de terreny i agressions, en la restauració de la zona humida de la Corbatera (Sallent) i en la disminució de l’impacte ambiental del nou traçat de la línia de tren Manresa-Súria dels FGC a l’àrea de les Torres (Sant Joan de Vilatorrada).

Observació d’ocells en una sortida científica al pantà d’Utxesa (El Segrià).

Activitats

La ICHN és una plataforma interdisciplinària de naturalistes, on cadascú aprèn de les aportacions d’altres membres. Amb els objectius de conèixer, divulgar i protegir els valors naturals dels Països Catalans, la ICHN organitza les següents activitats públiques:

  • Sessions científiques, a càrrec d’especialistes, sobre temes naturalistes d’actualitat.
  • Seminaris de gestió ambiental aplicats a problemes concrets del territori.
  • Cursos naturalistes sobre tècniques de camp i sobre aspectes particulars del coneixement naturalista.
  • Assessorament a administracions i institucions públiques.
  • Sortides naturalistes guiades per espais d’especial interès natural.

Programes de sortides naturalistes:

2019-20202015-20162011-2012
2018-20192014-20152010-2011
2017-20182013-20142009-2010
2016-20172012-20132008-2009

Publicacions

Des dels seus inicis, la ICHN edita el Butlletí de la ICHN, una publicació que recull articles científics i que l’any 2019 va arribar al número 83.

La sèrie Treballs de la ICHN és una col·lecció de llibres monogràfics. Redactats per equips d’autors diversos, sovint són dedicats a una part del territori. D’entre els treballs publicats destaquen Els sistemes naturals del delta de l’Ebre (1977), Els sistemes naturals dels aiguamolls de l’Empordà (1994) i Els sistemes naturals de la vall d’Alinyà (2004).

Notícies de la ICHN és l’informatiu bimensual, iniciat l’any 1995, que explica puntualment als socis l’actualitat de l’entitat i notícies del món naturalista dels Països Catalans.

L’any 1976, la ICHN va publicar el llibre Natura, ús o abús?, Llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans, posteriorment actualitzat i reeditat l’any 1988. Amb aquesta obra col·lectiva, extensa i documentada, la comunitat científica aglutinada per la ICHN alertava sobre la imperiosa necessitat d’una acurada gestió per mantenir la riquesa natural del país i d’acabar amb la ignorància mútua entre científics i gestors.

La publicació més destacada de la delegació del Bages és la Guia d’Espais d’Interès Natural del Bages que descriu 36 espais de la comarca. La Guia fou editada, conjuntament amb el Centre d’Estudis del Bages, l’any 1997 i reimpresa el gener del 1999.

L’any 1999, amb motiu del centenari de la ICHN, es va realitzar una exposició commemorativa i editar el llibre Cent anys de passió per la natura, de Josep M. Camarasa, que repassa els 100 anys d’història de l’entitat. Per la seva banda, la delegació del Bages emprenia l’exposició El Medi Natural del Bages.

INSTITUCIÓ CATALANA D’HISTÒRIA NATURAL
Carrer del Carme, 47 – 08001 Barcelona
ichn@iecat.cat, https://ichn.iec.cat/
ICHN – Delegació del Bages
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa – UPC
Avda. Bases de Manresa, 61-73 – 08240 Manresa
ichnbages@gmail.com

[Jordi Badia, amb la col·laboració de Marc Vilarmau i Florenci Vallès]